понеделник, 10 юни 2019 г.

Най-лошите огнестрелни оръжия - револверът Pepper Box

Преди да се появи револверът с въртящ се барабан, такъв какъвто го познаваме днес, много популярни са били револверите с няколко дула като всичките те се въртят. Проблемите на това оръжия обаче са били сериозни. Тежък е - все пак имаме доста дула. Понякога вместо да стреля само едно от тях, стрелят всичките и откатът може да счупи китката на стрелеца. А понякога избухва целия револвер.

Източник


Няма коментари:

Публикуване на коментар